Provin

Logo společnosti Cebia

Kupujete ojeté vozidlo - znáte jeho skutečný původ?

Na silnicích v ČR se pohybuje cca 500.000 závadových vozidel, která byla prodána nic netušícím občanům spolu s falešnými doklady, nebo doklady "pravými", ale padělanými identifikátory.

Cebia, spol. s r.o. již prověřila od roku 1996 jen v ČR přes 180.000 vozidel, a to prostřednictvím výkonného informačního Systému OCIS (Open Car Information System). Systém působí ve většině zemí Evropy, USA a Kanady.

Dotazem do systému je možno zjistit:
zdali vozidlo bylo/nebylo v dané zemi registrováno, důvod ukončení registrace, poslední RZ, datum jeho první registrace, rok jeho výroby a samozřejmě i zdali vozidlo není v dotazované zemi evidováno jako odcizené.

Cílem Systému OCIS je nalézat odcizená vozidla a navracet je původním majitelům.

Systém prověřování původu vozidel je založený na výměně dat o vozidlech v síti smluvních partnerů mezinárodního informačního Systému OCIS. Systém neumožňuje výměnu osobních údajů. Základní dotaz se provádí prostřednictvím VIN vozidla.

Cebia, spol. s r.o. dnes prověřuje vozidla v těchto zemích: USA, Kanada, SRN, Itálie, Francie, Rakousko, Švýcarsko, Belgie, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rusko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Slovensko, Polsko, Ukrajina, Bělorusko.

Proč je tak důležité znát původ vozidla, které chcete zakoupit?

Důvodem prověřování původu automobilu je minimalizace rizika nákupu vozidla odcizeného v zahraničí, případně zakoupení vozidla s nejasným původem, či jinou závadou - např. vozidla, které bylo v zahraničí odhlášeno z důvodu jeho totální havárie.

Jen zloděj amatér dnes do ČR převeze odcizené vozidlo např. z Nizozemska a bude ho v ČR deklarovat jako dovoz právě z Nizozemska. Praxe je taková, že zloděj vždy při procesu legalizace odcizeného vozidla v ČR pozmění i zemi jeho původu!

Pokud tedy zloděj odcizí vozidlo např. ve Francii, bude ho v ČR deklarovat jako dovoz např. ze SRN. Pokud si takový automobil (např. prostřednictvím známého na hraničním přechodě Rozvadov) necháte "prolustrovat" v SRN a zjistíte, že tam není evidován jako odcizený, získáte klamný pocit, že není důvod k neuskutečnění koupě vozidla. Bohužel pravda bude zcela jiná.

V rámci každého prověření se vždy provádí:

  • zjištění, zda bylo vozidlo v daném státě registrováno, zda mu byla přidělena registrační značka, případně jaká,
  • zjištění, zda bylo vozidlo odhlášeno a důvod jeho odhlášení,
  • zjištění, zda nebylo vozidlo vyřazeno z provozu z důvodu jeho totální havárie,
  • zjištění skutečného roku výroby, event. roku jeho první registrace,
  • zjištění, zda je vozidlo evidováno v daném státě jako odcizené.

Výsledkem prověření původu vozidla Systémem PROVIN je vydání originálního OSVĚDČENÍ (vzor) o prověření původu vozidla v Systému OCIS. Tento doklad nese úplnou informaci o všech skutečnostech zjištěných při prověření vozidla.

V případě zjištění závadového vozidla, resp. skutečností, které by mohly ukazovat na možnost spáchání trestného činu, je Cebia, spol. s r.o., dle platných zákonů v ČR, povinna informovat Policii ČR.

Jestliže prodávající předkládá kupujícímu při prodeji vozidla OSVĚDČENÍ o provedení prověření původu vozidla v Cebia, spol. s r.o., doporučujeme vždy si ověřit jeho autenticitu zde.

Cebia, spol. s r.o. bohužel každý měsíc zachytí v ČR průměrně 40-50 ks padělaných OSVĚDČENÍ. Na www.cebia.cz/overeni si můžete ověřit autentičnost každého OSVĚDČENÍ kdykoli 24 h denně / 7 dní v týdnu, a to bezplatně.

Prověřování původu vozidel tedy slouží ke zjištění a poskytnutí kompletní informace o původu vozidla a jeho historii tak, aby se kupující mohl zodpovědně rozhodnout ještě před zakoupením konkrétního automobilu.

Cílem služby PROVIN je vyřadit z trhu taková vozidla, s jejichž zakoupením hrozí klientovi nebezpečí budoucího zabavení z důvodu jeho závadovosti.

Ze statistiky provedených prověření více než 180.000 vozidel v ČR vyplývá, že 18,9% prověřených vozidel Cebia, spol. s r.o. nedoporučila ke koupi, k uzavření leasingové smlouvy nebo smlouvy k pojištění vozidla - tato vozidla byla vyhodnocena jako závadová.

Při průměrné ceně prověřovaných automobilů cca 150 tisíc Kč ušetřili klienti Cebia, spol. s r.o. tím, že neinvestovali do vysoce rizikových vozidel částku, která překročila pět miliard korun.

Cebia, spol. s r.o. po prověření více než 180 000 automobilů v ČR, zjistila následující nejčastější závady:

  • 9,4% vozidel nebylo nikdy v deklarované zemi původu přihlášeno - ukázalo se, že prodávaná vozidla mají falešné doklady = vozidla s úmyslně pozměněným původem.
  • 5,2% vozidel bylo odhlášeno v zemi původu z důvodu totální havárie (tzv. Totalschaden, wreck car), event. vozidla byla v zemi původu sešrotována = vozidla, která mají zcela jistě pozměněné své identifikátory = identifikátory odcizených vozidel např. v ČR byly nahrazeny identifikátory vyřazených vozidel v zahraničí.
  • 3,1% vozidel bylo v zemi původu stále přihlášeno a existovalo reálné nebezpečí existence tzv. "dvojčat".
  • 1,2% vozidel bylo v zemi původu evidováno jako odcizené.

Kontakt

AUTOServis GPS
Radek Kadeřábek
Na Blatech 3294
470 01 Česká Lípa

Tel.: +420 487 825 359 Fax: +420 487 825 359
Mob: +420 776 118 197

IČ: 49869418
DIČ: CZ7501222311

r.kaderabek@atlas.cz